VALDE

Saskaņā ar LPVAKA statūtu 8. nodaļu, Valde sastāv no diviem valdes locekļiem, kas tiek ievēlēti uz pieciem gadiem. Katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Asociāciju atsevišķi.

2020. gada 10. martā LPVAKA biedru pilnsapulcē par valdes locekļiem tika ievēlēti:

  • Dace Soldāne
  • Linards Rozentāls