IEVADS KLĪNISKAJĀ PASTORĀLAJĀ APRŪPĒ

Kursa apraksts

Ievadkurss klīniskajā pastorālajā aprūpē piedāvā interesentiem iespēju padziļināt un nostiprināt savas zināšanas personīgās, profesionālās un pastorālās attīstības ietvaros.

Kursa mērķis

  1. Mudināt kursa dalībnieku iepazīt sevi kā garīgās aprūpes sniedzēju un izvērtēt, kā viņa/as pastorālā aprūpe ietekmē cilvēkus.
  2. Mudināt kursa dalībbieku izvērtēt, ka viņa/as pasaules uzskats, vērtības, pieņēmumi, “stiprās” un “vājās” puses ietekmē un nosaka viņa/as pastorālo aprūpi.
  3. Iepazīstināt ar un palīdzēt kursa dalībniekam saprast un izmantot apmācību laikā klīnisko apmācības modeli.

Kursa elementi

Tēmas: Kursa ietvaros tiek apskatītas tādas tēmas kā “Aktīvas klausīšanās pamatiemaņas”, “Kas ir slimnīcas kapelāns – pastorālā un profesionālā identitāte un funkcija”, “Mērķtiecīga klausīšanās – spēja atklāt personas garīgo dimensiju”, u.c. Tā kā klīniskās pastorālā apmācība balstās nevis uz akadēmisku, bet pieredzes apmācības modeli, no dalībniekiem tiek sagaidīta aktīva iesaistīšanās pārrunās un uzdevumos. Uzsvars tiek likts uz pieredzes apmaiņu un iemaņu nostiprināšanu.

Grupas saruna: Laiks, kurā grupas dalībnieki var pārrunāt viņiem interesējošus un/vai svarīgus jautājumus.

Sarunu analīzes: Tajās kopīgi analizēsim un pārrunāsim prakses laikā notikušās sarunas ar pacientiem.

Individuālā supervīzija: No dalībniekiem tiek sagaidīts, ka viņi vienreiz nedēļā tiekas ar kursa supervizoriem uz 1 stundu ilgu sarunu, kuras laikā tiek pārrunātas lietas saistībā ar studenta/es apmācību mērķiem, praksi, kā arī citi jautājumi saistībā ar klīnisko pastorālo aprūpi.

Prakse: Dalībnieki veic praksi slimnīcā. Prakses vieta (nodaļa) tiek saskaņota ar slimnīcas medicīnisko un mācību direktoriem, kā arī ar attiecīgo nodaļu vadītājiem un virsmāsām. Prakse notiks kursu supervizoru pārraudzībā un medicīniskais personāls tiks aicināts ziņot un kontaktēties, ja rodas jautājumi par kursa dalībniekiem vai viņu pastorālo aprūpi. Dienas, kad prakse tiek veikta ir pēc dalībnieka paša/as izvēles. Svarīgākais ir, lai dalībniekam būtu sarunu materiāls nodarbībām un viņš/a izmantotu praksi kā iespēju nostiprināt semināra laikā iegūtās zināšanas. Ja kursa dalībnieks iziet praksi citā slimnīcā, tas tiek saskaņots ar kursa supervizoru un slimnīcas vadību individuālā kārtā.

Vairāk informāciju var saņemt, rakstot uz cpe.latvija@gmail.com