Vadlīnijas dzīvesstāsta rakstīšanai

  1. Dzīves dati: Sniedziet ieskatu par savu ģimenes vēsturi, ieskaitot par dzimšanas vietu, vecākiem, brāļiem un māsām (arī ja miruši), kā arī citiem nozīmīgiem ģimenes cilvēkiem Jūsu dzīvē.
  2. Jūsu piedzimšanas stāsts: katrs no mums saņem mantojumā savu dzimšanas stāstu. Proti, kā tas tika notika, kas bija galvenie cilvēki. Sniedziet savu ieskatu par šo stāstu un kā Jūs saredzat tā ietekmi Jūsu dzīvē un personīgajā un profesionālajā izaugsmē.
  3. Kultūrsociālais konteksts – aprakstiet savu kultūras piederību, ieskaitot vietu(as), kur savā dzīves laikā esat dzīvojis(usi). Aprakstiet noteiktas ģimenes tradīcijas, vērtības, normas, kas ir ietekmējušas Jūsu pasaules skatījumu.
  4. Reliģiskais konteksts: aprakstiet savas kristības, iesvētības, savas garīgās dzīves sākumus. Kādi vēl citi garīga, reliģiska vai konfesionāla rakstura notikumi ir iespiedušies Jūsu atmiņā, kas ir ietekmējuši Jūsu dzīves gājumu.
  5. Pozitīvi vai negatīvi vērtējumi: katrs no mums ir savā bērnībā saņēmis/usi noteiktas norādes, apzīmējumus, kas ir iespaidojuši mūsu pasaules uzskatu un izpratni par citiem un sevi. Piemēram, vecāki, radi, skolotāji vai kādas citas svarīgas personas mūsu dzīvē varbūt ir teikušas: “Es tavā labā tik daudz darīju, bet, lūk, ko es no tevis saņemu pateicības vietā…”, „Dievs no tevis sagaida…”, „Tu esi … dumjš, pārāk nopietns…”, „Tā jau nekad tu neapprecēsies…”. Aprakstiet Jums svarīgākos spriedumus (pozitīvus vai negatīvus) par sevi, ko esat saņēmuši līdz šim.
  6. Aicinājums – kādus sapņus, ambīcijas un cerības Jūs esat lolojis/usi vai ar lolojat savā dzīvē? Kas Jums dod enerģiju, pamudinājumu dzīvot un kā tas ietekmē Jūs kā personu?
  7. Teologija: ko, kur, kādā veidā Jūs vēlētos sev, citiem un sabiedrībai šeit un tagad?